de minimis aid in the sector of agricultural production

de minimis aid in the sector of agricultural production
nereikšminga (de minimis) pagalba žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus ūkio subjektui statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Bendruoju subsidijos ekvivalentu išreiškiama pagalba, ne didesnė kaip 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai) eurų vienam žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus ūkio subjektui per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35). Bendra minėtiems ūkio subjektams teikiamos pagalbos vertė neturi viršyti Lietuvos Respublikai nustatytos sumos. atitikmenys: angl. de minimis aid in the sector of agricultural production ryšiai: susijęs terminasbendrasis subsidijos ekvivalentas susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančiai įmonei susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektui šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”